Přejít k hlavnímu obsahu

Jak o podporu požádat

Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu, příp. zákonní zástupci prostřednictvím příslušných obcí či měst Jihočeského kraje.

 

 

1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, příp. s potvrzením o výši pobíraného důchodu k 1. 8. 2022:

 

2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí žadateli výši možné podpory. 

 

Vzorové formuláře ke stažení zde: