Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro obce poskytující podporu pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi pobírajících příspěvek na péči do 8 let věku a poživatele důchodu

V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II přijímají obce a města Jihočeského kraje žádosti o podporu od osob žijících na území Jihočeského kraje u příslušné obce/města. 

 

Zájemci o podporu doloží obci/městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně povinných příloh.

 

 

Obce/města následně kontrolují přijaté žádosti, zda žadatelé o podporu splňují stanovené podmínky tohoto dotačního programu.

Žádosti o podporu a veškeré podklady, které dokládají podporované osoby obci nebo městu, nejsou součástí následné žádosti o dotaci předkládané Jihočeskému kraji, ale při zachování všech podmínek GDPR zůstávají u žadatele pro případ kontroly po dobu 3 let od ukončení programu.

 

Vlastní žádost o dotaci podávají oprávnění žadatelé (tj. města a obce Jihočeského kraje) elektronicky prostřednictvím webové aplikace Portál občana Jihočeského kraje.

 

Pro podání elektronické žádosti se musí žadatel do webové aplikace zaregistrovat (v případě, že již registraci neprovedl dříve). Registrace je možná přes webové stránky Jihočeského kraje na odkazu zde.

Po provedení registrace bude zpřístupněna žádost o dotaci, kterou žadatel vyplní (přístupná od 16. 8. 2022) a nechá ji v aplikaci zkontrolovat. Následně ji prostřednictvím této aplikace odešle spolu s kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, a to nejdříve od 15. 9. 2022.

 

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Příjem žádostí je v termínu od 15. 9. 2022 – do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin. Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata.

 

Podrobný postup pro podání žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn od 16. 8. 2022 na webových stránkách Jihočeského kraje zde, kde jsou k dispozici v elektronické podobě také všechny související dokumenty a další potřebné informace.

 

Návod pro administraci obce/města (PDF)

 

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (PDF)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (PDF)

formulář žádosti o podporu dětí ve věku do 3 let (případně do 8 let) (PDF)

 

tel: 386 720 397

e-mail: podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz