Přejít k hlavnímu obsahu
Průměr za poslední 3 měsíce
  • ze závislé činnosti (zaměstnání, DPČ, DPP)​
  •  podnikání (příjmy z daňového přiznání za rok 2021) ​
  • z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství ) ​
  • z různých typů důchodů (starobní, invalidní, vdovský, sirotčí), včetně výsluhy ​
  • z dalších aktivit (pronájmy, akcie, cenné papíry apod.) ​
NAN
Máte nárok na podporu.
Nemáte nárok na podporu. Váš čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti přesáhl 13 000 Kč.